Loading...

Om oss

Vi utför professionella markarbeten med fokus på kvalitet.

Tunbyholms Gräv & Schakt AB är ett familjeföretag i tredje generationen som ägs och drivs av Bo Åkesson. Vi har hela Skåne som arbetsfält med utgångspunkt från Kivik på Österlen. Vi utför de flesta traditionella mark- och anläggningsarbeten men vår specialitet är täckdikning av jordbruksmarker med specialmaskin.

Några av de tjänster vi kan erbjuda är:
 • Grävningsarbeten
 • Planeringsarbeten
 • Schaktarbeten
 • Rivningsarbeten
 • Trekammarbrunnar
 • Filterbäddar
 • Täckdikning med specialmaskin
 • Spolning av dräneringsledningar
Vi är medlem i Svenska Dränerares Riksförbund som är en sammanslutning av entreprenörer i Sverige som förfogar över specialmaskiner vilka främst är avsedda för jordbruksdränering.

Täckdikning

Dagens grödor och den moderna maskindriften kräver effektiv dränering.Syftet med täckdikningen är att skapa bra förutsättningar för att öka lönsamheten av växtodlingen och samtidigt göra den mer miljövänlig. Täckdikningen medför att markens rotzon luftas och att marken får en bättre struktur som motstår packningsskador från dagens allt tyngre maskiner. I ett väldränerat fält ökar även rotdjupet på grödan vilket i sin tur leder till mycket bättre motståndskraft mot torka.

Täckdikning innebär att man lägger ner olika typer av dräneringsrör i marken för att avleda överskottsvatten. Nedläggningen sker med laserstyrd specialmaskin avsedd för täckdikning, detta kan vara antingen kedjegrävare eller dikningsplog. Om man planerar att göra ett nytt täckdikessystemet är det lämpligt att i förväg ta fram en täckdikningsplan, detta för  få största möjliga nytta av systemet. Ett väldesignat och korrekt nedlagt täckdikningssystem kan vara mer än 50 år.

Resultat av täckdikning:
 • Snabbare upptorkning på våren
 • Mindre ogräs
 • Bättre markstruktur
 • Bättre markbärighet
 • Större möjlighet att odla mer krävande växtslag
 • Större möjlighet att höja skördens kvalité
 • Större möjlighet att höja skördens kvantitet
 • Miljövänligare odling

Läs mer om täckdikning på Svenska Dränerares Riksförbunds hemsida.

Maskinpark

Vi har en bred maskinpark med allt från täckdikningsmaskiner till minigrävmaskiner.

 
Täckdikningsmaskin TÄCKDIKNINGSMASKIN KEDJA STEENBERGEN HOLLANDDRAIN
Täckdikningsmaskin TÄCKDIKNINGSMASKIN PLOG INTERDRAIN
Traktorgrävare TRAKTORGRÄVARE
HUDDIG
Grävmaskin GRÄVMASKIN
HITACHI
Minigrävare MINIGRÄVARE
VOLVO
LASTARE
VOLVO
Traktor TRAKTOR
JOHN DEERE
Grusvagn GRUSVAGN
Spolaggregat SPOLAGGREGAT
TRAKTORBURET 400M SLANG
Pickup PICKUP
DODGE
Pickup PICKUP
VW
Pickup PICKUP
VW

Kontakta oss

Du är alltid välkommen att kontakta oss, använd formuläret eller uppgifterna nedan.

 
Postadress:
Alekärrsvägen 34
277 31 Kivik

Besöksadress:
Kiviks Stora väg 49
277 31 Kivik

Tel: 070-326 40 91
E-mail: info@tunbyholmsdikning.se
Web: www.tunbyholmsdikning.se